ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ ജില്ല വിലാസം ഫോൺ & ഇ-മെയിൽ
ശ്രീ. സൂരജ് എസ് തിരുവനന്തപുരം ഫയർ ആൻഡ് റെസ്‌ക്യൂ സർവീസസ്
ഫയർഫോഴ്‌സ് ജംഗ്ഷൻ,
പുളിമൂട്.പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം – 695001
0471-2333101
adotvm.frs@kerala.gov.in
ശ്രീ.വിസി വിശ്വനാഥ് കൊല്ലം ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസ്
കൊല്ലം.പി.ഒ – 691001
0474-2746200
adoklm.frs@kerala.gov.in
ശ്രീ. എൻ. രാംകുമാർ ആലപ്പുഴ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസ്
ആലപ്പുഴ.പി.ഒ- 688011
adoalp.frs@kerala.gov.in
0477-2230303
ശ്രീ.പ്രതാപചന്ദ്രൻ പത്തനംതിട്ട ഫയർ ആൻഡ് റെസ്‌ക്യൂ സർവീസസ്
പത്തനംതിട്ട.പി.ഒ – 689645
adopta.frs@kerala.gov.in
0468-2222001
ശ്രീ. റെജി.വി.കുര്യാക്കോസ് കോട്ടയം ഫയർ ആൻഡ് റെസ്‌ക്യൂ സർവീസസ്
കോട്ടയം.പി.ഒ-686001
0481 – 2567444
adoktm.frs@kerala.gov.in
ശ്രീ. ഷിനോയ്.കെ.ആർ ഇടുക്കി ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസ്
ഇടുക്കി കോളനി.പി.ഒ, ആലുംചുവട്– 685602
04868-272300
adokta.frs@kerala.gov.in
ശ്രീ. കെ.ഹരികുമാർ എറണാകുളം ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസ്
കടവന്ത്ര.പി.ഒകൊച്ചി – 682020
0484-2205550
adoekm.frs@kerala.gov.in
ശ്രീ. എം എസ് സുവി തൃശൂർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസ്
തൃശൂർ.പി.ഒ — 68001
0487-2420183
adotsr.frs@kerala.gov.in
ശ്രീ. അനൂപ്. ടി പാലക്കാട് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസ്
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ. പി .ഓപാലക്കാട്-678001
0491- 2505701
adopkd.frs@kerala.gov.in
ശ്രീ. വി.കെ.രതീജ് മലപ്പുറം ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസ്
മുണ്ടുപറമ്പ്.പി.ഒ, മലപ്പുറം – 676509
0483-2734800
adompm.frs@kerala.gov.in
ശ്രീ. കെ എം അഷ്റഫ് അലി കോഴിക്കോട് വടക്കേത്ത് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസ്
ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ് .പി.ഒ
മീഞ്ചന്തകോഴിക്കോട് – 670018
0495- 2321654
adokkd.frs@kerala.gov.in
ശ്രീ. മൂസ വടക്കേതില്‍ വയനാട് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസ്
കൽപ്പറ്റ. പി.ഒ, വയനാട് – 673121
04936-202333
adokla.frs@kerala.gov.in
ശ്രീ.എസ്. കെ . ബിജുമോൻ കണ്ണൂർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസ്
ആസ്ഥാന ആശുപത്രി. പി.ഒ, കണ്ണൂർ – 670017
0497-2701092
adoknr.frs@kerala.gov.in
ശ്രീ. ബി രാജ് കാസർകോട് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസ്
കാസർകോട് .പി.ഒ- 671121
04994-230101
adoksd.frs@kerala.gov.in
ശ്രീ.എസ്.എൽ ദിലീപ്
ശ്രീ. റെനി ലൂക്കോസ്
ജോഗി ജെ.എസ്
അക്കാദമി,
വിയ്യൂർ, തൃശൂർ
കേരള ഫയർ ആൻഡ് റെസ്‌ക്യൂ സർവീസസ് അക്കാദമി വിയ്യൂർ,
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്.പി.ഒ, തൃശൂർ – 680009
0487-2322664
adoac.frs@kerala.gov.in
ശ്രീ. അരുൺ ഭാസ്കർ

 

സിവിൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി, വിയ്യൂർ, തൃശൂർ കേരള ഫയർ ആൻഡ് റെസ്‌ക്യൂ സർവീസസ്
സിവിൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി
രാമവർമപുരം (പി.ഒ.)
തൃശൂർ – 68063
0487-2328000
cdac.frs@kerala.gov.in
ശ്രീ. അഭിലാഷ് കെ ആര്‍ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ട്രെയിനിംഗ് ഇൻ വാട്ടർ റെസ്ക്യൂ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ട്രെയിനിംഗ് ഇൻ വാട്ടർ റെസ്ക്യൂ
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസ്,
ഫോർട്ട് കൊച്ചി, എറണാകുളം – 682001
0484-2215909